Sentimentalno vaspitanje MOBI ð Sentimentalno

Sentimentalno vaspitanje  MOBI ð Sentimentalno Po eleh dakle, da prikupim i saberem u jednoj knjizi ogromnu, dugo uvanu, esto pre utkivanu, po se anju razbacanu imaginarnu biblioteku od koje je sa injeno na e sentimentalno vaspitanje, ta nije obrazovanje ose anja Ta biblioteka je raspar ana, izgorela ili pozajmljena pa nikda vra ena, prodana na kilo, razbijena u parampar ad, poput onog velikog Andersenovog ogledala iz Sne ne Kraljice, ije su krhotine u na im zenicama ini mi se da bi jedna takva knjiga, mo da zbornik, spomenar, antologija, sva tara ili ne to sli no imala smisla ako bi smo, pru aju i je nekom nepoznatom, mogli mirno kazati Evo ti ova knjiga napravljen sam iznutra od tih stvari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *